Từ điển Latin - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "liber":
Latin Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "liber" trong anh.
 
Biểu thức có chứa "liber":
Latin Anh
.
Đến nay, 629,295 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 3,336 vào ngày hôm nay.
Thẻ: liber, Bacchus, child, free, offspring, book, Từ điển Latin - Anh, Latin
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi translate-latin.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0262 / 0.0136 (35)
Quay lại đầu trang