Từ điển Latin - Anh:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây anh từ và bản dịch cho "albeo":
Latin Anh
Vì vậy, đây là cách bạn nói "albeo" trong anh.
 
Đến nay, 629,295 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 3,336 vào ngày hôm nay.
Thẻ: albeo, to become white, Từ điển Latin - Anh, Latin, Anh, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Latin, Latin-Anh dịch vụ
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi translate-latin.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0188 / 0.0114 (33)
Quay lại đầu trang