Từ điển Anh - Latin:
Chúng tôi đã tìm thấy sau đây latin từ và bản dịch cho "to breathe":
Anh Latin
Vì vậy, đây là cách bạn nói "to breathe" trong latin.
 
Biểu thức có chứa "to breathe":
Anh Latin
.
Đến nay, 1,117,048 từ và ngữ đã được tìm kiếm, trong 5,921 vào ngày hôm nay.
Thẻ: to breathe, respiro, Từ điển Anh - Latin, Anh, Latin, Dịch thuật, từ điển trực tuyến Anh, Anh-Latin dịch vụ
 
Đặt mã dưới đây bất cứ nơi nào bạn muốn các widget từ điển để xuất hiện trên trang web của bạn:


Các phụ tùng sẽ xuất hiện như thế này:


Được tài trợ bởi translate-latin.com
Nhúng từ điển này trên trang web của riêng bạn:

Bấm vào đây để có được cần thiết HTML
0.0297 / 0.0205 (32)
Quay lại đầu trang