2,926 բառեր. 22,074 Թարգմանություններ է.
331,741 բառերը / արտահայտությունները, 1,759 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Լատիներեն, Լատիներեն-Գերմաներեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translate-latin.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0115 / 0.0059 (18)
Վերադառնալ սկիզբ