7,008 բառեր. 15,139 Թարգմանություններ է.
629,294 բառերը / արտահայտությունները, 3,336 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Լատիներեն, Լատիներեն-Անգլերեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translate-latin.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0137 / 0.0072 (18)
Վերադառնալ սկիզբ