4,550 բառեր. 20,351 Թարգմանություններ է.
384,943 բառերը / արտահայտությունները, 2,041 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Գերմաներեն, Գերմաներեն-Լատիներեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translate-latin.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.3944 / 0.0497 (18)
Վերադառնալ սկիզբ