7,463 բառեր. 13,692 Թարգմանություններ է.
1,117,047 բառերը / արտահայտությունները, 5,921 այսօր.
տվյալների տեսակը որոշող հայտանիշ: բառարան, Թարգմանություններ է, բառարան Անգլերեն, Անգլերեն-Լատիներեն թարգմանություն, թարգմանություն
 
Տեղի կոդը ձեր կայքում:


Ձեւը կհայտնվի հավանում են սա:


Պատրաստված է translate-latin.com
Ավելացնել այս բառարանը Ձեր սեփական կայքում:

HTML կոդը
0.0166 / 0.0089 (18)
Վերադառնալ սկիզբ